CSOK

 A Családi Otthonteremtési Kedvezmény

 • Maximum 10 millió Ft CSOK – Családi Otthonteremtési Kedvezmény
 • Maximum 10 millió Ft falusi CSOK preferált kistelepüléseken
 • Maximum 15 millió Ft kedvezményes 3%-os kamatozású támogatott CSOK lakáshitel
 • Maximum 5 millió Ft ÁFA visszatérítés

A CSOK keretében különböző lakáscélokhoz veheted igénybe az egyes vissza nem
térítendő támogatásokat, és a kedvezményes lakáshitelt. A kedvezményekről
részletesen az alábbi táblázat alatt olvashatsz.

 

 

CSOK – Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Meglévő és jövőben születendő gyermek(ek) után járó, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás

–Igényelhető összeg:

 

–Mire lehet felvenni:

 1. 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás/új lakóház építéséhez, VAGY
 2. 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás/új lakóház vásárlásához, VAGY
 3. használt lakás/lakóház vásárlásához VAGY
 4. meglévő lakás/lakóház bővítéséhez,

amennyiben az ingatlan megfelel az alábbiaknak:

 • 12 m2-es szobával, fürdővel, WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtéssel rendelkezik, valamint
 • a szennyvízelvezetés, amennyiben nem közműves, akkor egyedileg megoldott, továbbá
 • ha nincs közműves ivóvíz, akkor legalább ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A CSOK-os ingatlanban kizárólag az igénylők szerezhetnek tulajdont. Továbbá házastársak, élettársak esetén az ingatlanban mindkét félnek tulajdont kell szereznie. Meglévő ingatlan bővítése esetén az igénylőknek az ingatlanban minimum 50%-os tulajdonnal kell rendelkezniük. A CSOK-os ingatlanon kívül az igénylőknek bármennyi ingatlanjuk lehet. Ingatlan vásárlás esetén az eladó és a vevő egymás közeli hozzátartozói vagy élettársak nem lehetnek. Közeli hozzátartozónak számít a szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér és a házastárs.

 

–Lakáscélok-magyarázat:

Célok

Új lakás/lakóház építés

Újnak az a lakóház/lakás tekinthető, amelyet az alapozási munkáktól kezdve vagy meglévő alapra, teljes egészében újonnan építenek, vagy emelet-ráépítéssel, illetve tetőtér-beépítéssel 2 új önálló lakás jön létre (önálló bejárattal rendelkezik, önállóhelyrajzi számot kap).

Új lakás/lakóház vásárlás

Újnak az a lakóház/lakás tekinthető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelynek nem volt még magánszemély tulajdonosa.

Használt lakás vásárlás

Használt lakás minden olyan lakás, ami nem minősül a fenti szabály szerinti új lakásnak.

Bővítés

Legalább egy lakószobával történő alapterület növelés, ideértve a tetőtér-beépítést is, valamint emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

–Ki igényelheti:

A CSOK támogatást igényelhetik élettársak, házastársak, valamint gyermeküket egyedül nevelő szülők is. Meglévő gyermekek után igényelt támogatás esetén nem számít, hogy az igénylő hány éves. Jövőben születendő (vállalt) gyermek után igényelt támogatást csak házasok igényelhetnek, amennyiben az igényléskor legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét. A gyermek(ek)nek az igénylő szülőkkel egy háztartásban kell élniük, és nem rendelkezhetnek önnálló megélhetéshez elegendő jövedelemmel, azaz csak eltartott gyermek után jár CSOK támogatás. A gyermekek az igényléskor nem tölthetik be a 25. életévüket.

 

–Legfontosabb feltételek:

 • Az igénylők legalább egyikének 180 napos, 10 millió Ft összegű CSOK esetén 2 éves TB jogviszonnyal kell rendelkeznie. A TB jogviszonyba a külföldi TB is beleszámít, de legkésőbb a CSOK szerződéskötéstől számított 180 napon belül a magyar TB-be át kell jelentkezni
 • Egyik igénylő sem lehet büntetett előéletű (bizonyos bűncselekmények kivételt képeznek)
 • Az igénylőknek nem lehet NAV tartozásuk (pl. adótartozás)
 • Építésnél és új lakásvásárlásnál 3, használt lakásvásárlásnál és bővítésnél maximum 2 gyermek születése vállalható. A gyermekek születésére nyitva álló határidő: 1 gyermek – 4 év, 2 gyermek – 8 év, 3 gyermek – 10 év
 • Használt lakás vásárlásnál a vételár maximum 20%-kal haladhatja meg a bank által megállapított forgalmi értéket
 • Vásárlásnál maximum a vételár 10%-a fizethető készpénzben
 • Építés, bővítés esetén a teljes költségvetés 70%-áról számlát kell bemutatni, új lakás vásárlásánál a teljes vételárról

–Specialitások:

Korábban felvett állami támogatások: A korábban ugyanazon gyermek után kapott vissza nem térítendő állami támogatás (CSOK, szocpol, LÉK, LÉT, stb.) esetén a kapható CSOK összegéből le kell vonni a korább támogatás összegét. Kivétel: a 2011.12.31. napját követően igényelt és a CSOK igénylés előtt már visszafizetett támogatás összegét nem kell levonni!

Amennyiben a családban olyan gyermek is van, aki után már igényeltek támogatást, és olyan is, akire nem, akkor kétféle számítási mód közül lehet választani, amelyet a következő példa szemléltet: A család korábban 2 gyermekre 2,4 millió Ft támogatást kapott. Azóta született még egy gyermek, és jelenleg a 3 gyermekkel szeretnének használt lakásba költözni. Ha mindhárom gyermekre kérnék a támogatást, ami jelenleg 2,2 millió Ft, akkor a korábbi támogatást levonva nem marad semmi, tehát nem kaphatnának CSOK-ot. Számukra a kedvezőbb számítási mód, ha a korábbi két gyermeket figyelmen kívül hagyják, és csak egy gyermekre kérik a támogatást. Ekkor nem kell levonni a korábban kapott összeget, hiszen azt nem a 3. gyermekre kapták, és így 600 ezer forinthoz juthatnak jelenleg.

Korábbi kapcsolatból származó gyermekek: Amennyiben az élettársak nem közös gyermekeik után igénylik a támogatást, akkor külön-külön ki kell számolniuk, hogy saját gyermekeik után mekkora összegre jogosultak, és a kettő közül a magasabbat vehetik fel. Ha közös gyermek is van, akkor őt e számítás során csak az egyik szülő veheti figyelembe. Házasoknál nincs ilyen szabály, azaz a két fél előző kapcsolatából született gyermekek száma összeadódik.

 

–Milyen papírok szükségesek:

Általános dokumentumok:
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– adóazonosító jel a szülők és a gyermekek részéről is!
– külföldi állampolgár esetén speciális dokumentumok, pl. tartózkodási kártya, letelepedési engedély.
– legalább az egyik igénylő részéről igazolás a TB jogviszonyról, külföldi TB esetén annak hiteles fordítása
– elvált igénylő esetén válási határozat, amely rendelkezik a gyermekelhelyezésről
– 12. hetet betöltött magzat esetén várandósgondozás könyv/orvosi igazolás

Lakáscéltól függő dokumentumok:
– adásvételi szerződés
– építési/bővítési/korszerűsítési költségvetés (banki formanyomtatványon)
– építési engedély/határozat
– tervdokumentáció
– társasház alapító okirat
– osztatlan közös tuljadon esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztás (továbbá vásárlás esetén elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat)

 

–Igénylés határideje:

Új lakás/lakóház építés

A használatbavételi engedély/hatósági bizonyítvány megszerzését megelőzően.

Új lakás/lakóház vásárlás

A végleges adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül.

Használt lakás vásárlás / Bővítés (csak falusi CSOK esetén)

A használatbavételi engedély/hatósági bizonyítvány megszerzését megelőzően.

 

Falusi CSOK

Meglévő és jövőben születendő gyermek(ek) után járó, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás

 

–Igényelhető hitelösszeg:

 

 

–Mire lehet felvenni:

Külterületi lakás (tanya, birtokközpont bármilyen településen) VAGY preferált kistelepülésen lévő lakás (preferált kistelepülések listája a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendeletben) megvásárlásához abban az esetben, ha egyidejűleg az ingatlan bővítésére és korszerűsítésére is igénylik a támogatást, VAGY ugyanezen típusú meglévő ingatlanok bővítésére, korszerűsítésére, vagy egyidejűleg mindkét munkálatra. Azaz falusi CSOK önállóan vásárlásra nem igényelhető. Vásárlás + bővítés/korszerűsítés cél esetén a támogatás maximális összegének a fele fordítható vásárlásra, a másik fele a munkálatokra. Vásárlási cél nélkül a maximális támogatási összeg fele jár.

A CSOK-os ingatlanban kizárólag az igénylők szerezhetnek tulajdont. Továbbá házastársak, élettársak esetén az ingatlanban mindkét félnek tulajdont kell szereznie. Meglévő ingatlan bővítése, korszerűsítése esetén az igénylőknek az ingatlanban minimum 50%-os tulajdonnal kell rendelkezniük. A CSOK-os ingatlanon kívül az igénylőknek bármennyi ingatlanjuk lehet. Ingatlan vásárlás esetén az eladó és a vevő egymás közeli hozzátartozói vagy élettársak nem lehetnek. Közeli hozzátartozónak számít a szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér és a házastárs.

 –Lakáscélok-magyarázat:

Célok

Használt lakás vásárlás

Használt lakás minden olyan lakás, ami nem minősül a fenti CSOK szabály szerinti új lakásnak.

Korszerűsítés

Víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése, kémény építése, korszerűsítése, belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást, a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

Bővítés

Legalább egy lakószobával történő alapterület növelés, ideértve a tetőtér-beépítést is, valamint emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

 

–Ki igényelheti:

A CSOK támogatást igényelhetik élettársak, házastársak, valamint gyermeküket egyedül nevelő szülők is. Meglévő gyermekek után igényelt támogatás esetén nem számít, hogy az igénylő hány éves. Jövőben születendő (vállalt) gyermek után igényelt támogatást csak házasok igényelhetnek, amennyiben az igényléskor legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét. A gyermek(ek)nek az igénylő szülőkkel egy háztartásban kell élniük, és nem rendelkezhetnek önnálló megélhetéshez elegendő jövedelemmel, azaz csak eltartott gyermek után jár CSOK támogatás. A gyermekek az igényléskor nem tölthetik be a 25. életévüket.

 

–Legfontosabb feltételek:

 • Az igénylők legalább egyikének 1 éves, 10 millió Ft összegű CSOK esetén 2 éves TB jogviszonnyal kell rendelkeznie. A TB jogviszonyba a külföldi TB is beleszámít.
 • Egyik igénylő sem lehet büntetett előéletű (bizonyos bűncselekmények kivételt képeznek)
 • Az igénylőknek nem lehet NAV tartozásuk (pl. adótartozás)
 • Maximum 2 gyermek születése vállalható. A gyermekek születésére nyitva álló határidő: 1 gyermek – 4 év, 2 gyermek – 8 év
 • Használt lakás vásárlásnál a vételár maximum 20%-kal haladhatja meg a bank által megállapított forgalmi értéket
 • Vásárlásnál maximum a vételár 10%-a fizethető készpénzben
 • Építés, bővítés esetén a teljes költségvetés 70%-áról számlát kell bemutatni, új lakás vásárlásánál a teljes vételárról

 

–Specialítások:

Korábban felvett állami támogatások: A korábban ugyanazon gyermek után kapott vissza nem térítendő állami támogatás (CSOK, szocpol, LÉK, LÉT, stb.) esetén a kapható CSOK összegéből le kell vonni a korább támogatás összegét. Kivétel: a 2011.12.31. napját követően igényelt és a CSOK igénylés előtt már visszafizetett támogatás összegét nem kell levonni!

Amennyiben a családban olyan gyermek is van, aki után már igényeltek támogatást, és olyan is, akire nem, akkor kétféle számítási mód közül lehet választani, amelyet a következő példa szemléltet: A család korábban 2 gyermekre 2,4 millió Ft támogatást kapott. Azóta született még egy gyermek, és jelenleg a 3 gyermekkel szeretnének használt lakásba költözni. Ha mindhárom gyermekre kérnék a támogatást, ami jelenleg 2,2 millió Ft, akkor a korábbi támogatást levonva nem marad semmi, tehát nem kaphatnának CSOK-ot. Számukra a kedvezőbb számítási mód, ha a korábbi két gyermeket figyelmen kívül hagyják, és csak egy gyermekre kérik a támogatást. Ekkor nem kell levonni a korábban kapott összeget, hiszen azt nem a 3. gyermekre kapták, és így 600 ezer forinthoz juthatnak jelenleg.

Korábbi kapcsolatból származó gyermekek: Amennyiben az élettársak nem közös gyermekeik után igénylik a támogatást, akkor külön-külön ki kell számolniuk, hogy saját gyermekeik után mekkora összegre jogosultak, és a kettő közül a magasabbat vehetik fel. Ha közös gyermek is van, akkor őt e számítás során csak az egyik szülő veheti figyelembe. Házasoknál nincs ilyen szabály, azaz a két fél előző kapcsolatából született gyermekek száma összeadódik.

 

–Milye papírok szükségesek:

Általános dokumentumok:
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– adóazonosító jel a szülők és a gyermekek részéről is!
– külföldi állampolgár esetén speciális dokumentumok, pl. tartózkodási kártya, letelepedési engedély.
– legalább az egyik igénylő részéről igazolás a TB jogviszonyról, külföldi TB esetén annak hiteles fordítása
– elvált igénylő esetén válási határozat, amely rendelkezik a gyermekelhelyezésről
– 12. hetet betöltött magzat esetén várandósgondozás könyv/orvosi igazolás

Lakáscéltól függő dokumentumok:
– adásvételi szerződés
– építési/bővítési/korszerűsítési költségvetés (banki formanyomtatványon)
– építési engedély/határozat
– tervdokumentáció
– társasház alapító okirat
– osztatlan közös tuljadon esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztás (továbbá vásárlás esetén elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat)

 

-Igénylés határideje:

Használt lakás vásárlás

A végleges adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül.
Végső igénylési határidő 2022. június 30.

Korszerűsítés

A munkálatok megkezdését megelőzően.
Végső igénylési határidő 2022. június 30.

Bővítés

A használatbavételi engedély/hatósági bizonyítvány megszerzését megelőzően.
Végső igénylési határidő 2022. június 30.

 

CSOK mellé felvehető kedvezményes lakáshitel

CSOK és falusi CSOK mellett igényelhető 3%-os kamatozású kedvezményes lakáshitel

–Igényelhető hitelösszeg:

 

 

–Miben különböznek az egyes bankok által kínált CSOK lakáshitelek:

A CSOK lakáshitel kamata minden banknál megegyezik, kamattámogatással a futamidő végéig 3%, azonban a feltételeknek való megfelelés nem jelenti azt, hogy bármelyik banknál hozzájuthatsz ehhez a kedvezményes kölcsönhöz.

1. Hitelminősítés: A felvehető hitelösszeg bankonként eltérő lehet, mivel a hitelezési feltételek nem egyformák. Például míg egyes bankoknál az osztalék jövedelem önállóan elfogadható, máshol ezt a bevételt figyelembe sem veszik. Eltérő megítélés alá esik jellemzően a KATA-s jövedelem, de a különböző kiegészítő bevételek, mint a gyermektartás, családi pótlék is.

2. Ingatlanfedezet: A hitel fedezeteként elfogadható ingatlanok esetében is van eltérés a banki gyakorlatokat illetően. Tipikus példa erre a vályogház, vagy a könnyűszerkezetes ingatlanok.

Ha szeretnél biztosra menni a hitelfelvétel során, kérd szakértőink segítségét! Ismerjük a bankok hitelezési gyakorlatát és a különbségeket, díjmentesen segítünk a megfelelő hitel kiválasztásában és a hitelfelvétel során is!

 

–Mire lehet felvenni:

A CSOK lakáshitelt azok igényelhetik, akik legalább 2 gyermekre CSOK vagy falusi CSOK támogatást is kapnak az alábbi célokra.

CSOK mellett igényelhető a CSOK lakáshitel

 1. 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás/új lakóház építéséhez, VAGY
 2. 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás/új lakóház vásárlásához, VAGY
 3. használt lakás/lakóház vásárlásához,

amennyiben az ingatlan megfelel az alábbiaknak:
– 12 m2-es szobával, fürdővel, WC-vel,
– közműves villamos energia szolgáltatással,
– egyedi fűtéssel rendelkezik, valamint
– a szennyvízelvezetés, amennyiben nem közműves, akkor egyedileg megoldott, továbbá
– ha nincs közműves ivóvíz, akkor legalább ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Falusi CSOK mellett igényelhető CSOK lakáshitel

 1. külterületi lakás (tanya, birtokközpont bármilyen településen) VAGY
 2. preferált kistelepülésen lévő lakás (preferált kistelepülések listája a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendeletben) megvásárlásához abban az esetben, ha egyidejűleg az ingatlan bővítésére és korszerűsítésére is igénylik a támogatást, VAGY
 3. ugyanezen típusú meglévő ingatlanok bővítésére, korszerűsítésére, vagy egyidejűleg mindkét munkálatra. Azaz falusi CSOK önállóan vásárlásra nem igényelhető.

Vásárlás + bővítés/korszerűsítés cél esetén a támogatás maximális összegének a fele fordítható vásárlásra, a másik fele a munkálatokra. Vásárlási cél nélkül a maximális támogatási összeg fele jár. A CSOK-os ingatlanban kizárólag az igénylők szerezhetnek tulajdont. Továbbá házastársak, élettársak esetén az ingatlanban mindkét félnek tulajdont kell szereznie. Meglévő ingatlan bővítése esetén az igénylőknek az ingatlanban minimum 50%-os tulajdonnal kell rendelkezniük. A CSOK-os ingatlanon kívül az igénylőknek bármennyi ingatlanjuk lehet. Ingatlan vásárlás esetén az eladó és a vevő egymás közeli hozzátartozói vagy élettársak nem lehetnek. Közeli hozzátartozónak számít a szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér és a házastárs.

 

–Lakáscélok-magyarázat:

Célok

Új lakás/lakóház építés

Újnak az a lakóház/lakás tekinthető, amelyet az alapozási munkáktól kezdve vagy meglévő alapra, teljes egészében újonnan építenek, vagy emelet-ráépítéssel, illetve tetőtér-beépítéssel 2 új önálló lakás jön létre (önálló bejárattal rendelkezik, önállóhelyrajzi számot kap).

Új lakás/lakóház vásárlás

Újnak az a lakóház/lakás tekinthető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelynek nem volt még magánszemély tulajdonosa.

Használt lakás vásárlás

Használt lakás minden olyan lakás, ami nem minősül a fenti szabály szerinti új lakásnak.

Bővítés (csak falusi CSOK esetén)

Legalább egy lakószobával történő alapterület növelés, ideértve a tetőtér-beépítést is, valamint emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Korszerűsítés (csak falusi CSOK esetén)

Víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése, kémény építése, korszerűsítése, belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást, a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

 

–Ki igényelheti:

CSOK lakáshitelt az igényelhet, aki CSOK vagy falusi CSOK támogatást is kap (házastársak, élettársak, gyermeküket egyedül nevelő szülők) minimum 2 gyermekre. Ugyanazon ingatlanhoz használható fel, mint a kapcsolódó vissza nem térítendő támogatások, és mivel hitelről van szó, az adott banknál hitelképesnek kell lennie. Azaz igazolható jövedelemmel kell rendelkeznie, és az ingatlan is meg kell feleljen a banknak az értékbecslés eredménye alapján.

–Legfontosabb feltételek:

 • Az igénylők legalább egyikének CSOK esetén 180 napos, falusi CSOK esetén 1 éves, míg bármelyik 10 millió Ft összegű CSOK esetén 2 éves TB jogviszonnyalkell rendelkeznie. A TB jogviszonyba a külföldi TB is beleszámít, és CSOK esetén legkésőbb a CSOK szerződéskötéstől számított 180 napon belül a magyar TB-be át kell jelentkezni. Falusi CSOK esetén már az igényléskor is magyar TB biztosítottnak kell lenni.
 • Egyik igénylő sem lehet büntetett előéletű (bizonyos bűncselekmények kivételt képeznek)
 • Az igénylőknek nem lehet NAV tartozásuk (pl. adótartozás)
 • Az igénylők nem szerepelhetnek a negatív KHR adóslistán (BAR lista)
 • Építésnél és új lakásvásárlásnál 3, használt lakásvásárlásnál és bővítésnél, korszerűsítésnél maximum 2 gyermek születése vállalható. A gyermekek születésére nyitva álló határidő: 1 gyermek – 4 év, 2 gyermek – 8 év, 3 gyermek – 10 év
 • Vásárlásnál a vételár maximum 20%-kal haladhatja meg a bank által megállapított forgalmi értéket
 • Vásárlásnál maximum a vételár 10%-a fizethető készpénzben

–Specialitások:

A hitel kamatozása: A CSOK lakáshitel egy 5 éves kamatperiódusú hitel, amelyhez az állam a futamidő végéig, de maximum 25 évig olyan mértékű kamattámogatást nyújt, hogy az ügyfél által fizetendő kamat végig 3% legyen. Így gyakorlatilag a CSOK lakáshitel egy igen kedvező, fix 3%-os kamatozású lakáshitel.

Hitelminősítés: A hitelbe a CSOK igénylőkön kívül közeli hozzátartozó is bevonható, amennyiben a hitelképesség miatt szükséges. A bevont adóstárs nem költözhet a CSOK-os ingatlanba.

Építkezés finanszírozása CSOK + CSOK hitellel: Építési cél esetén a folyósítás szakaszosan történik és csak azt követően utalják az első részletet, hogy az önerő teljes egészében beépítésre került. A szakaszok száma költségvetéstől és banktól is függ, lehet 2, de akár 7 részlet is. Szakaszonként ellenőrzik, hogy a kiutalt összeg beépítésre került-e, és csak ezt követően utalják a következő részletet. Az utolsó 10%-ot csak a használatbavételi engedély megszerzése után szokták kiutalni. Az építési hitelek kezelése (szakaszolás, minimális önerő, a CSOK önerőként való elfogadása) jelentősen eltér az egyes bankok között. Ha szeretnél biztosra menni a hitelfelvétel során, kérd szakértőink segítségét! Ismerjük a bankok hitelezési gyakorlatát és a különbségeket, díjmentesen segítünk a megfelelő hitel kiválasztásában és a hitelfelvétel során is!

 

–Mennyit nyerhetünk a kamattámogatott CSOK lakáshitellel:

–Mennyi a hitel elbírálási ideje:

Amennyiben minden papír a bank rendelkezésére áll, akkor építés esetén 60 nap, vásárlás esetén 30 nap alatt kell elbírálni a kérelmet. Bírálat után következik a szerződéskötés, azt követően a folyósítás. Összességében az átfutási idő a papírok beadásától a pénz utalásáig átlagosan 1,5 hónap.
–Milyen papírok szükségesek:
Általános dokumentumok:
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– adóazonosító jel a szülők és a gyermekek részéről is!
– külföldi állampolgár esetén speciális dokumentumok, pl. tartózkodási kártya, letelepedési engedély.
– legalább az egyik igénylő részéről igazolás a TB jogviszonyról, külföldi TB esetén annak hiteles fordítása
– elvált igénylő esetén válási határozat, amely rendelkezik a gyermekelhelyezésről
– 12. hetet betöltött magzat esetén várandósgondozás könyv/orvosi igazolásLakáscéltól függő dokumentumok:
– adásvételi szerződés
– építési/bővítési/korszerűsítési költségvetés (banki formanyomtatványon)
– építési engedély/határozat
– tervdokumentáció
– társasház alapító okirat
– osztatlan közös tuljadon esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztás (továbbá vásárlás esetén elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat)
—Igénylés határideje:

Új lakás/lakóház építés

A használatbavételi engedély/hatósági bizonyítvány megszerzését megelőzően.

Új lakás/lakóház vásárlás

A végleges adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül.

Használt lakás vásárlás

A végleges adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül.

Bővítés (csak falusi CSOK esetén)

A használatbavételi engedély/hatósági bizonyítvány megszerzését megelőzően.

Korszerűsítés (csak falusi CSOK esetén)

A munkálatok megkezdését megelőzően.

 

 

ÁFA visszatérítés

Építési telek és építkezés általános forgalmi adójának visszatérítése max. 5 millió forintig

–Legfontosabb tudnivalók:

 

 –Mire lehet felvenni:

Legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez , illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa igényelheti a maximum 5 millió forintos ÁFA visszatérítést (adó-visszatérítési támogatás).

 

 –Ki igényelheti:

Az ÁFA visszatérítés a CSOK támogatásoktól függetlenül igényelhető, azaz eltartott gyermek sem szükséges. Nincs előírás a családi állapotra és az életkorra sem. Fontos azonban, hogy az alapvető CSOK feltételeknek meg kell felelni (alább).

 

–Legfontosabb feltételek:

 • Az igénylők legalább egyikének 180 napos TB jogviszonnyal kell rendelkeznie. A TB jogviszonyba a külföldi TB is beleszámít. A TB előírás alól kivételt élveznek az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálai járandóságban részesülő személyek.
 • Egyik igénylő sem lehet büntetett előéletű (bizonyos bűncselekmények kivételt képeznek)
 • Az igénylőknek nem lehet NAV tartozásuk (pl. adótartozás)
 • Építésnél a költségvetés 70%-áról számlát kell bemutatni, telekvásárlás esetén a teljes vételárról”

 

–Specialitások:

Elszámolható számlák: ÁFA visszatérítés kizárólag 27%-os áfa tartalmú számlák esetében igényelhető. Amennyiben az új ingatlan építése a kedvezményes 5%-os áfa kulccsal valósul meg, úgy arra a visszatérítés nem kérhető

Igénylési határidő: A visszatérítés kizárólag 2015.01.01-től kiállított számlák után kérhető, és az igénylést legkésőbb 2019.12.31-ig be kell nyújtani a bankhoz Amennyiben telekvásárlás, valamint építkezés áfája is visszaigénylésre kerül, úgy azt csak együttesen lehet igényelni.

 

–Milyen papírok szükségesek:

Általános dokumentumok:
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– adóazonosító jel a szülők és a gyermekek részéről is!
– külföldi állampolgár esetén speciális dokumentumok, pl. tartózkodási kártya, letelepedési engedély.
– legalább az egyik igénylő részéről igazolás a TB jogviszonyról, külföldi TB esetén annak hiteles fordítása
– elvált igénylő esetén válási határozat, amely rendelkezik a gyermekelhelyezésről
– 12. hetet betöltött magzat esetén várandósgondozás könyv/orvosi igazolás

Lakáscéltól függő dokumentumok:
– adásvételi szerződés
– építési/bővítési/korszerűsítési költségvetés (banki formanyomtatványon)
– építési engedély/határozat
– tervdokumentáció

 

Szakértőink szívesen állnak rendelkezésedre a CSOK-kal, és a lakáshitellel kapcsolatos kérdésekben is! 

Jogosult vagyok a támogatásra?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.